Wie zijn wij

Beleidsplan

Lees voor gedetailleerde informatie ons beleidsplan.

Zangers

Het koor bestaat uit tussen de 18 en 24 leden zodat we zowel vierstemmige als meer-dan-vierstemmige stukken uit kunnen voeren.

Sopranen:

Cora Cox
Annemarieke Slavenburg
Marianne Hoekstra
Roos Schlotter
Margreet Ridder
Annette Heijkoop
Ditty de Keizer

Alten:
Barbara Ingen Housz
Marise Kessels
Carola Smits
Ingeborg Mast
Maja Keijzer

Tenoren:
Sébastien Baumlin
Bert van den Braak
Reinier van der Veen
Aart Hooimeyer

Bassen:
René Delfos
Ron Glotzbach
Wim Prinse
Ruud Schramp
Arnoud Reinders
Felix van Waart

Dirigent

Vanaf september 2017 heeft het Nieuw Kamerkoor Delft een nieuwe dirigent: Angeliki Ploka. Zij neemt het stokje over van Raymond Honing die het koor ruim 7 jaar geleid heeft.

Angeliki is een veelzijdig musicus: zanger, dirigent en muziekpedagoog. Ze studeerde koordirectie en muziekpedagogie aan de Liszt Muziek Academie in Hongarije. Zij is afgestudeerd in Piano en Muziektheorie en heeft een Bachelor in Musicologie en Muziekpedagogie behaald aan de Aristotle University of Thessaloniki in Griekenland.

Als solist en ensemblezanger treedt Angeliki veelvuldig op. Zo heeft ze meegewerkt aan producties van het Groot Omroepkoor, het Sweelinck Kamerkoor, het project Meesters & Gezellen 2016 en the Young Composers Meeting met het orkest De Ereprijs. Ook gaf ze recitals in Griekenland en Hongarije met vele premières van hedendaags werk. Angeliki nam deel aan masterclasses in muziekpedagogie en koordirectie. Tijdens deze openbare masterclasses werkte ze met professionele koren, zoals Cappella Amsterdam, Helsingin Kamarikuoro en Det Norske Solistkor. Als dirigent heeft Angeliki met verschillende koren in Nederland en Hongarije gewerkt, zoals het New Liszt Ferenc Chamber choir, het Gemengd Koor van het Kodály Instituut en het Residentie Kamerkoor. Angeliki is de vaste dirigent van het Cecilia International Choir of The Hague, het Amsterdams Studenten Projectkoor en vanaf september 2017 ook van Nieuw Kamerkoor Delft.

Wij zijn blij en trots met Angeliki als onze nieuwe dirigent en gaan vol enthousiasme met haar aan de slag. Momenteel woont Angeliki in Den Haag, waar ze lesgeeft in muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, waar ze zelf ook zang en koordirectie studeert. Ze is tevens docent bij Nationale Koren/Vocaal Talent Nederland.

Meer lezen over Angeliki, ga naar www.angelikiploka.com


Meezingen?

Het NKD repeteert elke maandagavond van 20:00 tot 22:15 uur in de Synagoge, Koornmarkt 12 te Delft. Kom gerust een paar keer meezingen en kijk of het wat voor u is. Bladmuziek is ruimschoots aanwezig. Voor een definitieve toelating wordt een stemtest afgenomen.

Naast het repeteren is er ook tijd voor gezelligheid. Een keer per maand borrelen we met hapjes na de repetitie. Afhankelijk van het muziekprogramma hebben we soms een repetitiedag, waarin naast het zingen ook genoeg tijd is om elkaar op een andere manier beter te leren kennen.

Mocht er bij de stemgroep van uw keuze niet meteen plek zijn, dan kunt u op een wachtlijst komen. Voor tenoren is meestal wel meteen plaats.

Interesse? Neem dan vooraf even contact op.


BestuurVoor het uitzetten van nieuw beleid en de zorg voor de dagelijkse leiding binnen het koor is het bestuur mede verantwoordelijk. Per jaar zijn er twee algemene ledenvergaderingen waarin we terugblikken en we besluiten nemen voor de nabije toekomst. Voor een praktijkgerichter functioneren van bestuur ten opzichte van de leden is in 2005 aan de statuten bij ALV een huishoudelijk reglement toegevoegd.

Het huidige bestuur bestaat uit:
  • Annemarieke Slavenburg - Voorzitter
  • Marianne Hoekstra - Secretaris
  • Roos Schlotter - Penningmeester
  • Cora Cox - Algemeen bestuurslid

Naast het bestuur functioneren er verschillende commissies. Zij hebben elk een eigen takenpakket binnen het koor. Commissies rapporteren aan het bestuur en aan de ledenvergadering. Commissies functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgezonderd de kascommissie.

 

____________________ English _____________________

Choir members

The choir consists of between 18 and 24 members. We like to perform both 4-part and more than 4-part songs.
Every 2 years each member will be tested in e.g : rhythm, sound etc. Read more in our “Plan of Quality”. (only in Dutch)

Conductor

Angeliki Ploka  is a Greek choir conductor, soprano and music pedagogue. She studied Choral Conducting and Music Pedagogy at the Liszt Academy of Music in Hungary and Musicology/Music Pedagogy at the Aristotle University of Thessaloniki in Greece. Angeliki has been working with various choirs in the Netherlands and in Hungary such as the New Liszt Ferenc Chamber Choir, the Choir of the Kodály Institute, the Residentie Kamerkoor, among others. As part of masterclasses she has also worked with various professional choirs, such asthe Cappella Amsterdam, the Helsingin kamarikuoro and the Det Norske Solistkor. She is the conductor of the Nieuw Kamerkoor Delft, of the Amsterdams Studenten Projectkoor and of the Cecilia International Choir of The Hague.

As a soloist and an ensemble singer Angeliki maintains a busy schedule. She has sung in productions with the Groot Omroepkoor, the project Meesters & Gezellen 2016, the Sweelinck Kamerkoor, the Orkest de Ereprijs and has performed many premieres of contemporary works. Angeliki is currently living in the Netherlands, where she teaches music theory at the Royal Conservatoire The Hague and repertoire at the Nationale Koren (Vocaal Talent Nederland), while at the same time pursuing further studies in choir conducting and singing. See for more information her website: www.angelikiploka.com.


Do you want to sing along?

Every Monday evening from 20.00 until 22.15 hours, we have our weekly rehearsal at the Synagoge, Koornmarkt 12 in Delft. If you are interested, just come and sing along with us a couple of times and then decide whether you want to become a member of our choir. In that case a voice test will be held. 

Besides rehearsals we do have time for sociability. Once a month we have drinks and snacks after our rehearsal. Sometimes (depending on the program) we organize a rehearsal day which gives us the opportunity to get to know each other in another way.

If we cannot place you right away, we can put you on a waiting list. Usually tenors can be placed directly.

Interested? Contact here.


Board

The board of the choir is responsable for setting out the policy and takes care of the daily management of the choir. Twice a year a general meeting will be held in which important decisions are being made for the near future. Most recently our statutes and the regulations have been completely revised. The present members of the board are:
  • Annemarieke Slavenburg – President
  • Marianne Hoekstra – Secretary
  • Roos Schlotter – Treasurer
  • Cora Cox - General boardmember
Besides the board various committees are active. They have their own responsibilaties within the choir. These committees report to the board and to the general meeting. The board is responsable for the committees with the exception of the cash committee.


 
ontwerp: P& ontwerp | bouw: Benno Kruit