Steun het NKD

Vrienden van het NKD

Het Nieuw Kamerkoor Delft bestaat in 2014 30 jaar. Ons koor draait op het enthousiasme en de inzet van de koorleden. Om de concerten, openbare optredens en repetitiedagen mogelijk te maken is financiële steun onontbeerlijk.

Door ‘Vriend van het NKD’ te worden, steunt u ons en levert u een bijdrage aan het voortbestaan van ons koor. Op die manier blijven wij in de gelegenheid om:
 • Nieuwe kamerkoormuziek uit de 20ste en 21ste eeuw te zingen en de bekendheid ervan te vergroten onder het publiek
 • Concerten te organiseren
 • Compositieopdrachten te verlenen
Mogelijkheden:

Steunt u ons voor EUR 30,- per jaar, dan ontvangt u:
 • Het digitale jaarverslag
 • Programma/uitnodigingen voor concerten
 • 1 vrijkaart voor een NKD-concert
Voor een bedrag van EUR 50,- per jaar ontvangt u:
 • Het digitale jaarverslag
 • Programma/uitnodigingen voor concerten
 • 2 vrijkaarten voor een NKD-concert
U kunt eenvoudig 'Vriend van het NKD' worden via NKD-mail. Graag in uw e-mail de volgende gegevens vermelden voor onze administratie:
 • Naam (voorletters, achternaam en geslacht)
 • Adres
 • Telefoonnummer (indien gewenst)
 • E-mailadres (voor toezending jaarverslag en uitnodigingen)
 • Het bedrag dat u jaarlijks wilt doneren
Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u van ons een bevestiging en een uitnodiging om het jaarbedrag te storten.

Het donateurschap kan op elk moment door u zelf stopgezet worden via NKD-mail.

Sponsors van het NKD

Het is ook mogelijk om sponsor van het NKD te worden.

Download het sponsorformulier (rechts klikken, Doel opslaan als) en stuur het ondertekend op naar NKD-mail.

 
ontwerp: P& ontwerp | bouw: Benno Kruit