Repertoire

We zingen modern-klassieke a capella stukken variërend in moeilijkheidsgraad; soms worden we instrumentaal begeleid door een solist of ensemble. Het repertoire is hoofdzakelijk van 1900 tot heden; indien oudere muziek bij het thema past, willen wij daar wel eens van afwijken. Klik hier voor een overzicht van ons repertoire. Kijk ook op Concerthistorie.

Opnames NKD 1998 - heden

Hier volgen een aantal opnames van het NKD in de periode van 1998 tot nu. Met dank aan Wim Prinse en diverse andere leden voor het maken van de opnames.

Schoonheid en Troost was de de titel van ons programma dat we begin juli 2015 hebben uitgevoerd in de Hofkerk in Delft. Naast het Requiem van Fauré hebben we ook a capella stukken gezongen van Poulenc en Saint-Saëns. Van laatstgenoemde hoort u hier het stemmige Calme des nuits.

In december 2014 hebben we twee uitvoeringen van ons kerstconcert gegeven. Hier hoort u het eerste couplet van een op Middeleeuwse klanken gebaseerde uitvoering van het bekende Nu zijt wellekome, uitgevoerd in de Oud-Katholieke kerk in Delft.

2014 was een jubileumjaar van het NKD. Het koor bestond toen dertig jaar. Samen met de dansgroep Choreolab o.l.v. Sanne van der Put hebben we kort na elkaar twee uitvoeringen gegeven van ons jubleumprogramma Confrontations. Bijzonder was dat bijna alle componisten van de koorwerken aanwezig waren bij de uitvoeringen. Hieronder hoort u het tweede deel van Petites études pour charmer Aurora, gecomponeerd door de oprichter van het koor, Maarten Surtel.

Eind 2013 hebben we het programma Carte Blanche uitgevoerd met stukken van Bartók, Schönberg en Stravinsky. Van Schönberg een fragment van Es gingen zwei Gespielen gut, een mooi muzikaal vlechtwerk waarbij alle stemgroepen even belangrijk zijn.

In maart 2013 had ons programma als titel Eigenwijs waarbij stukken aan bod kwamen van componisten die tegen de heersende tijdgeest in durfden te gaan zoals Piazolla en Pärt. Hier The Owl and the Pussycat van Rutter.

In juni 2012 hebben we een Frans programma uitgevoerd met als titel La Belle. Als onderdeel van het programma was er een apart vierstemmig mannen- en vrouwenkoor. Van het vrouwenkoor hoort u O Salutaris uit het Messe à trois fois van Caplet en van het mannenkoor Psalm 121 van Milhaud.

Eind 2011 hebben we ons Duitse programma uitgevoerd voor de Duitse Bibliotheek Den Haag en in een theater in Delft. Hier hoort u uit een fragment uit het Requiem van Max Reger. De sopraan is Antje Lohse.

Begin 2011 zong het NKD een geheel Amerikaans programma, met werken van ondermeer Corigliano, Philip Glass en John Cage. Van Eric Whitacre hoort u hier Sleep.

Bij het 25 jarig jubileum van het NKD in 2009 schreef Maarten Surtel de Chansons de Delire op tekst uit 'les Epiphanies (1947), p94-95' van Henri Pichette.

Uit de 'Maria-cyclus' van 14 liederen van Henk Badings (Delfts mijnbouwkundig ingenieur) zongen wij in 2008 Advent. Pieter van Dijck verwerkte in De verwondering van het opstijgen een krantenartikel over de eerste vlucht van een gemotoriseerd vliegtuig in Nederland. Het NKD liet in 2007 horen hoe dat verliep...

Zoltan Kodaly´s Cohors Generosa is eigenlijk een oud Hongaars studentenlied, door Kodaly vierstemmig gezet, door het NKD in juni 2000 gezongen in het kader van een volledig Hongaars programma.

Edvard Grieg´s Hvad er du doch Skjön uit 1906 zit nog nèt in de 20e eeuw; het NKD zong het in 1996 en op midzomerdag in 1998.

____________________ English _____________________

Repertoire

Our choir mainly performs modern classical unaccompanied choir music. (20th century,) Most of the pieces are a capella. However, sometimes the singing will be accompanied by a piano or an ensemble. If earlier-period music is also suitable to a chosen theme, we are willing to deviate from the rule. Read more? Click here

Recordings NKD 1998 - now

Click on one of the links above to listen to one of the MP3 recordings of the New Chamber Choir Delft over the period from 1998 till now. Many thanks to several members and Wim Prinse for producing these MP3's.


 
ontwerp: P& ontwerp | bouw: Benno Kruit